Beyonce – Ring The Alarm

Vodpod-videoer er ikke lenger tilgjengelig.

Reklamer

Mammapermisjon

Heia mamma!

Kvinnekongeriet har etter bruk av magefølelse kommet fram til følgende:

Foreldreperm burde forbeholdes mor det første året.

  1. Graviditet. Foreldrepermisjon er en rettighet som bør knyttes til mor som bærer fram barnet.
  2. Amming. Helsedirektoratet anbefaler ett år amming. Dette krever en stor innsats fra mor, derfor bør mor tilgodesees med permisjon dette året.
  3. Selvrealisering. Likelønnskommisjonen hevder i likelønnsrapporten at kvinnene faller bakpå i karrieren fordi de er hjemme et helt år. Kommisjonen påstår derfor at mor må raskere ut i arbeidslivet igjen for å realisere seg selv. Dette er en bløff. Ingen mødre, ingen, har noen gang påberopt seg martyrrolle fordi de må gå hjemme et år i permisjon med sin baby. Det har aldri vært påbudt å være hjemme. Man kan jobbe hvis man vil. Dessuten: Det er høyst selvrealiserende å få barn. Mødre har et langt arbeidsliv, men kun gjennomsnittlig 1,9 år med baby. Get a grip!
  4. Likelønn. Likelønnskommisjonen hevder at det er en sammenheng som er påfallende i utredningen av likelønnsproblemet: Kvinner sakker tydelig akterut lønnsmessig iHeia mamma! småbarnsperioden. Lahnstein mener kvinner selv skal ta byrden for å utjevne denne ujevnheten. Ved å trekke tilbake morens permisjon vil arbeidsgivere miste argumentet om at mødre er mindre tilgjengelige i arbeidslivet og kan lønnes mindre. En forholdsvis bakstreversk strategi. Løs lønnsutviklingen der den skjer: I næringslivet.
  5. Sjalusi og utroskap. Det er en påstått sammenheng mellom at fedre som tar større del i spebarnsperioden er mindre utro og føler større tilknyning til familien. Kvinner skal ikke ofre sine privelegier som mor for å gjøre far lykkelig. Far kan finne sin tilknytning til familien på sine egne premisser uten å robbe mor.
  6. Regresjonsforbud. Permisjon til mor er en rettighet som allerede er oppnådd. Ikke skrump den inn.
  7. Jo mer permisjon til fedre, jo bedre. Men hold dere langt unna mammapermisjonen.

Heia mamma!Kvinnekongeriet sier seg enige i at Likelønnskommisjonens funn om at småbarnsperioden har en avgjørende betydning for den ujevne lønnsutviklingen mellom menn og kvinner er viktig. Men Likelønnskommisjonens konklusjon er bakstreversk og prematur. Kom igjen! Mødring i småbarnsperioden er ikke årsaken til likelønnsproblemet. Mødring er en utslagsgivende faktor som indikerer hvor i næringslivet man kan sette inn lønnsjusterende tiltak.