Digitale superheltinner: let’s flip the script ;)


  1. Man må ha tunga rett i munn når man produserer rollemodeller.
  2. Rollemodellproduksjon burde kanskje begrenses ved hjelp av lisensordninger.
  3. For det kan gå gæli. Som denne hos Sermo.
  4. Der syv menn slipper å kjempe mot en eneste kvinne. (beleilig)

Kåring av superheltinner og superhelter innen sosiale medier vil automatisk avsløre hvilke verdier en mener sosiale medier fremmer. Sagt på en annen måte: En kåring av en superheltinne innen sosiale medier sier noe om hvilke verdier vi mener realiseres med størst hell, ved hjelp av sosiale medier. Disse verdiene kan være av både økonomisk, sosial og kulturell kapital…

@Iskwew og @kvinnekongen kårer derfor en digital superheltinne:

A superheroine is a fictional character of “extraordinary or superhuman powers“dedicated to protecting the public.

Inn hit for superheroine action!!

Tank Girl