Visualisering og sommerfugler

For en rolig gutt. Det er ikke mer en et halvt år siden dørene smalt og nå er han så stille. Og balansert. Åtteåringen.

Mamma, denne dagen forvirrer meg. Når kommer Max og når skal vi dra i morgen?

Sure, hun. La for all del ikke verden forvirre deg. Men Max ringer i løpet av dagen og sier når han kommer. Vi får tenke på andre ting så lenge. Og i morgen. Vi står opp. Spiser en skive. Tar trikken til Oslo S. Flytoget tar 19 minutter og så er vi på Oslo Lufthavn. Der tar jeg meg en kaffe og du tar en?

Iste

Iste, ja. Så sitter vi der litt. Og mens vi gjør det pugger vi litt gloser. Vi tar en konkurranse og skriver poengene våre ned i reisedagboka. Så blir det endelig vår tur. Vi flyr i noen timer og så er vi i Barcelona. Vi venter på bagasjen, finner flybussen og i løpet av kort tid vil vi være på Plaza Catalunya. To og et halvt kvartal skal vi tusle, til vi kommer til vårt hostal. Det er som strekningen mellom deg og Max ganger tre. Der Max bodde før, altså.

Maestro

Brev til kulturredaktør Knut Olav Åmås, Aftenposten. En redigert versjon av dette innlegget ble postet  Aftenpostens leserforum i dag søndag 27. september 2009

Jeg følger deg på Twitter. Forrige torsdag kom du med et par innrømmelser. Innrømmelsene handlet om hvorfor Aftenposten ikke makter å skape en kjønnsbalanse i kronikkspalten. I løpet av kort tid sparket du nedover ved å si at du kun vil ha kronikører som viser en minimum grad av oppdriftsvilje, slått oppover ved å si at debattdeltakere med for mye fagsjargong kan se langt etter din spalteplass og bemerket at kvinner sjeldent takker ja. Jeg synes det er rart du får så mye som et kvinnekomma.

For å få kvinner på banen sier du at dere spør flere kvinner enn menn, men at kvinner oftere sier nei. Når i sommer 72 % av kronikkene var skrevet av menn og dere spurte flere kvinner, illustrerer dette at dere står på og at dere har en tøff jobb. Men refleksjonene som så langt er uttrykket fra sjefspost, synes jeg virker uengasjerte og lite forpliktende. Har jeg lest deg feil?

For å sitere deg på Twitter: ”debatterende kvinner er neppe ferdig med å finne ut av hvorfor dere skriver så mye mindre og mye oftere sier nei?” Nei, det er vi sikkert ikke. Men disse betraktningene hører hjemme et annet sted. Spørsmålet er om Aftenpostens debattlederskap kan gjøre en bedre jobb? Det er faktisk uinteressant om dere må spørre fire kvinner for hver mann. Kun tre spørsmål burde være relevante: Hvilken prioritering har kjønnsbalanse i dine spalter? Hvor flink er du til å følge opp prioriteringen? Hvilke tiltak må gjøres for å få til den eventuelle balansen?

Det er selvsagt viktig å løfte frem et mangfold av meninger om våre omgivelser. Slik kan vi få en bred forståelse av hvordan samfunnet forvaltes, leves og leses av andre enn den snevre gruppen middelaldrende hvite menn, som oftest får sitt ord på trykk. For deg som redaktør, er det viktig å kunne vise at du mestrer dette? For oss kvinner er det viktig å vise at vi ikke er en homogen gruppe.

I dine twitringer sier du at mangfold i spaltene er mer enn kjønn og peker på sosiale, yrkesmessige og geografiske kategorier. Dette argumentet vitner om at dine prioriteringer ikke er på plass og at refleksjonen rundt enkelte kategorier er haltende. Kjønn er viktigere fordi kategorien eksisterer innenfor, står ikke i motsetning til-, og stjeler ikke plass fra andre demografiske kategorier. Størrelsesmessig skal du lete lenge etter en kategori som burde ha høyere prioritering.

Prioritering er som kjent ingen enkel sak. Allikevel er det dette som er ditt ansvar. Så, maestro, jeg snurrer redaktørstolen din. Klarer du å få fatt på den igjen?

Anne Aaby
samfunnsgeograf

| Les svaret her |

Og spørsmålene melder seg umiddelbart. Folk leser prioriteringer som om det skulle stå kvotering. Jeg mener kronikkspalter i den størrelsen Aftenposten forvalter, hadde fortjent meningsmetning som mål. Altså løfte frem ulike representasjoner om samfunnet. Slik at vi kan lære å kjenne flere utrykk, enn det endimensjonale uttrykket hvite, høyt utdanna, mer eller mindre kjente, hvite menn kan gi oss. Ja, kanskje til og med vil temaene se litt annerledes ut om mer en 28 % av bidragsuterne blir kvinner. Kanskje dukker en Anka opp her og en Nabintu opp der. Men hva er det å være så himla skvetten for?

Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet!

Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet!

Borgerinitiativet mot EUs datalagringsdirektiv oppfordrer regjeringspartienes forhandlere til å si et endelig nei til at datalagringsdirektivet skal bli en del av norsk lov. Borgerinitiativet følger opp bloggstafetten mot datalagringsdirektivet fra i sommer.

Mandag 28.september møtes forhandlerne til Ap, SV og SP for å bli enige om regjeringens felles program for den neste fireårsperioden. Oppfølgeren til Soria Moria-erklæringen.

14.juli i år ble bloggstafetten mot datalagringsdirektivet lansert. Over 130 bloggere oppfordret partiene generelt og regjeringen spesielt om å ta stilling til EUs datalagringsdirektiv, og si et klart og tydelig nei til at direktivet skal bli norsk lov. I tillegg ble partiene oppfordret til å si ja til om nødvendig å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen for å stanse direktivet.

Av stortingspartiene har Venstre og SV programfestet å bruke reservasjonsretten mot direktivet. FrP og SP har landsstyrevedtak om det samme. KrF er mot direktivet, men vil se konsekvensene av å bruke reservasjonsretten. Høyre er ikke villig til å bruke retten, mens Ap ikke har tatt stilling til direktivet ennå.

En rekke partier utenfor Stortinget, organisasjoner og enkeltpersoner har tatt klart og tydelig stilling mot at direktivet blir en del av norsk lov, og oppfordrer regjeringen til ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av datalagringsdirektivet.

I juni 2008 sa to av våre fremste jurister på europarett Finn Arnesen & Fredrik Sejersted ved senter for europarett, UIO, i en betenkning bestilt av IKT-Norge at det ved bruk av reservasjonsrett materielt sett synes å være svært beskjedne deler av EØS-avtalens Vedlegg IX som vil bli direkte ”berørt”. Samtidig sa regjeringens egen personvernkommisjon at de ikke kunne støtte en innføring av direktivet fordi grunnlaget for innføring av direktivet ikke er tilstrekkelig dokumentert.

Gjennom bloggstafetten tidligere i år og Borgerinitativet nå forener vi kreftene for å stå sterkere sammen. Vi synliggjør en uvanlig bred politisk allianse for personvern og mot datalagringsdirektivet. Alliansen strekker seg inn i regjeringspartiene.

Datalagringsdirektivet er et angrep på den retten hver og en av oss har til å beskytte vårt privatliv. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15.mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.
I februar iår ble det klart at EU-direktivet må innføres, efter at EU-domstolen avsa dom i saken Irland hadde anlagt mot EU-kommisjonen.

Vi som publiserer dette oppropet slutter oss til «Borgerinitiativet mot EUs datalagringsdirektiv», og er enige i oppfordringen om å be be Ap, SV og SP gjennom regjeringsforhandlingene si et klart og tydelig nei til at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov.

Creative Commons License
Dette verk av Per Aage Pleym Christensen, Lars-Henrik Paarup Michelsen, Carl Christian Grøndahl og Knut Johannessen er lisensiert under enCreative CommonsNavngivelse-Ingen Bearbeidelse 3.0 Norge lisens.

Er Anka for feminismen det MC Hammer var for Hiphop?

kweli1

therealkweli

Du sa hva? Jeg var ikke klar over at MC Hammers ‘New Jack Swing’ førte til skjerpede sanser og en ny era av konsentrert hiphop-kultur?

Jeg trodde de som ikke strøk med, i avmakt og avsky, kastet seg ned og latet som om de var døde pendler i feil grøft (for å bruke et poppis uttrykk). I en ganske lang stund.

Men når Kweli mener hip hopere ikke avgikk ved døden, er dette vel en slags retrospektiv visdom som mange av oss burde dvele litt ved. Rekrutterte Hammer nye hiphoptilhørere? Begynte  Hammers tilhørere å lete etter flere uttrykk i samme sjanger? Tok en og annen avstand for Hammers omnicolorversjon? Kanskje en og annen kom i nærkontakt og ble fascinert av det opprinnelige budskapet, og den opprinnelige praksisen?

Keep it real, what does that mean? Liksom.

Umiddelbart kom jeg til å lure på om ikke denne observasjonen også er overførbar til et annet uhåndterbart fenomen. Nemlig Nabintu og Ankas bidrag til vår kvinnelige merkevare?

Er Anka for feminismen det MCHammer var for HipHop?

Marlboro Friday eller Lucky Strike?

(plis fortell meg at du valgte lucky strike. *biter negler*)

Lucky-Strike-Cigarette-Posters

Sacajawea

kk2

Jeg har en pokemon som spiser de delene av twitringene jeg ikke liker. @einjen er en av mine favoritttwitrere (og jeg har fått tillatelse på etterskudd til å mekke på og å bruke hans åndsverk over). Men jeg liker fremmeordene mine. Jeg bruker ikke mange og hvis jeg kommer i skade for å bruke et du ikke forstår, så spør eller FGI.

Jada så neida. Det finnes bedre mennesker enn meg her i verden. I alle fall før i tiden.

sacagawea2003

Legenden som er i ferd med å bli kronet som dagens kvinnekonge ble slått mynt av i 2000 bokstavelig talt. Og ikke hvilken som helst mynt. Dollaren over alle dollarer. The US one.

Dette er en historie om en atypisk legende. (Men ikke mer atypisk enn at det er en beleilig legende, i den bestående maktelites interesse.) Et menneske som i den gode hensikt brukte sin kunnskap til å oversette ord og levesett til utenforstående noobies.

1804. 4. november. Hun er nøkkelen til den nye verden. En tolk, en inngangsbillett og en veiviser. Med en hånd pekende i den retningen som betydde nye muligheter, nye sjanser, håp og upløyd mark for et ventende, sykt og fattig kontinent i øst.

Sacagawea. Antagelig var hun av Agaidikafolket. Antakelig farget hun røde striper i håret sitt, over pannen og langs kinnbenene som symbol på hennes opprinnelige tilhørighet og fredelige hensikter til folk av andre stammer. For selv om hun antakelig ble røvet fra Lemhistammen da hun var ti år gammel, håper og tror dette folket den dag i dag, at Sacajawea opprettholdt sin tilhørighet og stammekunnskap  for å navigere godt og å sørge for riktig næringsopptak for folkene hun skulle ta vare på. Agaidika betyr omtrent laksespiser og er en egen familie, men en del av Shoshone-Lemhistammene som holdt til i Idaho.

Ulike historiske kilder staver navnet hennes ulikt med tilhørende ulik etymologisk betydning. Et hint om at to ulike stammer krever familiær tilknytning. Sacajawea eller Sakakawea. Hidatsafolket lokalisert i Dakotaområdet mener navnet er Sakakawea som betyr birdwoman. Og de har noen referanser å vise til også. I Dakota er hun offisiell stateheroinne. Saca tilbrakte med all sannsynlighet minst åtte år med Hidatsaene, siden agaidikaene uansett medgir at hun ble røvet.

Sacas tilhørighet blir ytterligere bekreftet av Lewis og Clarks journaler i beskrivelsen av møtet med Lemhifolket 12. august 1805, ved Lemhipasset. Saca gjenkjenner og roper på «bror» og bekrefter samtidig vennlige hensikter i det tilfeldige sammentreffet. Slektskapet til Chief Cameahwait er med dette bekreftet.

Sacajawea er kjent fordi hun viste vei for to menn som var ukjente og sårbare i en ny verden. Sacajawea var sannsynligvis av den oppfatning at fine ord er til for å forklares. Og om ikke ord er nok, så gjør man det som skal til for å få folk på rett vei. Gjorde hun rett? Gjorde hun vrangt? Kanskje hun ikke hadde noe valg? Kanskje hun hadde mange. Hun reddet følget sitt ved flere anledninger, ryddet vei, symboliserte tillit og fred, visste hva man kunne spise, bruke som medisiner og guidet mennene i riktig retning. Lewis og Clark var gutta bak amerikas første offisielle tverrkontinentale ekspedisjon. Målet var å undersøke hva som egentlig var med i the Louisiana Purchase. Og ekspedisjonen la grunnlaget for USAs innrykk mot vest. Onde tunger har kallt Sacajawea en forræder. Men hvordan kunne hun vite?

Lewis_and_clark-expedition

Ettertiden beskriver Sacagawea som brobygger mellom to folk (eller flere folk). Men velvilligheten hun viste europeiske eventyrere var sannsynlig foreskrevet andre formål, enn den utviklingen amerikas urbefolkning til slutt ble gjenstand for. Den skjebnen urbefolkningen fikk, som en plutselig anakronisme i eget land. Og med det mener jeg som et tilsidesatt folk, uten grep om samtiden, øyensynelig uten også tilhørighet i den.

The scholarship on Lewis, Clark, and Sacajawea has grown immensely over the past century. If these authors had done their research more thoroughly, they would have realized that Sacajwea’s people were the Lemhi Shoshone, and that at the time [1800-tallet] we were living at or near Salmon, Idaho. In 1907, our tribe was forcibly removed from the Salmon River (Agai pah) and Lemhi Valley to the Fort Hall Indian Reservation. (The United States government broke the agreement to the Act of 1880 and forced our removal). Through research of and traditional knowledge about my Lemhi history, I (author) know that none of my people were removed to the Fort Washakie area with the Eastern or Wind River Shoshone people. Also some of the Agaidikas fled into the mountains of the Salmon River area. Chief Tendoy would have been in his 70’s in 1907. It is unfortunate that researcher never asked him in depth questions regarding his prestigious lineage.

Agaidika Perspective on Sacajawea
by Rozina George

(Lemhi Shoshone, directly related to Sacajawea through her parents and brother Cameahwait)

800px-Carte_Lewis-Clark_Expedition-en

As we enter into the millennium, the nation and world have accepted Sacajawea as the symbol of unity and harmony because she was an individual who was willing to share her culture and knowledge to perpetuate peace.

1803 July 4 – News of the Louisiana Purchase is announced; Lewis will now be exploring land largely owned by the United States.

October 13 – Clark joins the expedition along with York at Clarksville, Indiana (across the Ohio River from Louisville, Kentucky).

1804. November 4 – The captains meet Toussaint Charbonneau, a French-Canadian fur trapper living among the Hidatsas with his two Shoshone wives, Sacagawea and Little Otter.

1805. February 11 – Sacagawea gives birth to Jean Baptiste Charbonneau, the youngest member of the expedition. Jean Baptiste is nicknamed «Pomp» by Clark. Lewis aided in the delivery of Sacagawea’s baby, used rattle of rattlesnake to aid delivery.(Jessaume’s idea).

May 14 – A sudden storm tips a pirogue (boat) and many items, such as supplies and the Corps’ journals, spill over into the river. Sacagawea calmly recovers most of the items; Clark later credits her with quick thinking.

August 17 – A council meets with the Shoshone, during which Sacagawea learns the fate of her family and reveals that tribal leader Cameahwait is her brother. Lewis and Clark successfully negotiate for horses for passage over the Rocky Mountains. They buy 29 horses for packing or eating with uniforms, rifles, powder, balls, and a pistol. They also hire Indian guide Old Toby.

1806. July 3 – Clark Explores Yellowstone-Leaves for Three Forks and Yellowstone. *Sgt. Pryor, *G. Gibson, *H. Hall, * R. Windsor. Sgt. Ordway, J. Colter, J. Colter, P. Cruzatte, F. LaBiche, T. Howard, J. Shields, B. LaPage, G. Shannon, J. Potts, W. Brattan, P. Wiser, P. Willard, J. Whitehouse, T. Charboneau, Sacagawea & Pomp, York.

August 14 – Reached Mandan Village. Charbonneau and Sacagawea stayed . John Colter went back up river with trappers Hancock and Dickson provided rest of company stay with expedition all the way to St. Louis.

Agaidika Perspective on Sacajawea by Rozina George

Bilder fra Agaidika (Salmon Eater Shoshone) June 2009

Tidslinje for Lewis og Clark sin ekspedisjon

Sacagawea på wikipedia

Shoshone på wikipedia

Sacajawea

Så i Sacajaweas navn skal jeg la egne kjepphester ligge. Ikke bruke vanskelige ord som ekskluderer. Være en mediator, en veiviser og en fredsadvokat. I hele dag.