Dagens kvinnekonge: Anne Bitsch


Media har en hang til å skape moralsk panikk.

Media henter fram velmenende eksperter som setter fingeren på en situasjon som beskrives som ute av kontroll. Moralsk forfall bæres frem som oppklarende element. Ekspertene har ofte også løsningen eller nøkkelen til områdene som trenger en quick fix. En quick fix innebærer som regel å gjenopprette gammel orden.

Eksempel? Mer politi for å passe på bråkete østkantungdom, portforbud for barn mellom 9-16 så alle som ikke er på skolen kan stoppes av politi og andre myndigheter, holdningskampanje i østparkene for å få folk til å slutte å kaste søppel ved siden av de overfylte søppelkassene, formaninger om at jenter skal kle seg ordentlig så de ikke frister voldtektsmenn, formaninger om hvordan kvinnen kan gjøre mannen litt lykkeligere så skilsmissetallene vil gå ned. Og nå sist: Minne kvinner om at de engang var mødre. Og hva som må til for å få kvinner til å slutte å rømme fra sin biologi.

Annr Bitsch
Annr Bitsch

Anne Bitsch påpeker ufine bieffekter av medias forsøk på å gjøre seg til talerør for slike reaksjonære konsepter. Anne Bitsch er ukas kvinnekonge.

Les gjerne mer om hvordan denne kvinnekongen tedde seg i forrige ukes mediadebatt om feminismens skikk og bruk. Jeg har forsøkt å summere opp de viktigste argumentene i debattens artikler og gitt skår for gjennomførelse, flyt, mot, utholdenhet, logikk og retorisk nivå.

Første runde

Wenche Gerhardsen
«Unge norske kvinner prioriterer ikke barn»

Publisert: 11.07.09. Aftenposten


 1. Anne Eskild: To generasjoner kvinner er lært opp til at man ikke kan få barn før man er ferdig med utdanningen.
 2. Wenche Gerhardsen: Retten til fødselspenger henger sammen med lønnsinntekt. Dette fører til at nybakte foreldre som har vært i full jobb får opptil tolv ganger mer i stønad enn dem som er uten arbeid.
 3. Arne Sunde: Fra 35 går den naturlige fruktbarheten nedover, og fra 40 år stuper den.
 4. Arne Sunde: «Naturen har lagt det opp slik fordi du skal rekke å bli bestemor og hjelpe til med din datters barn. Det kan du ikke rømme fra, selv om samfunnets rammevilkår legger opp til at du bør få barn senere.»

Anne Eskild, professor, Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus.
Arne Sunde, professor ved NTNU og sjef for fertilitetsseksjonen ved St. Olavs Hospital.

Poengskår:

Punkt 1: Formuleringen er historieløs og argumentativ. Skal appellere til erkjennelsen og følelsen av at noe har gått galt som vi må rette på. Som opplysning er den verdiløs, som retorisk ethos virker skremselspropagandaen etter intensjonen.
1 skitpoeng

Punkt 2: Verdifull saksopplysning.
1 poeng

Punkt 3: Verdifull saksopplysning.
1 poeng


Anne Eskild
«Forebygger vi fødsler?«

Publisert: 22.07.09. Afteposten

 1. Gratis p-piller til kvinner under 25 år kan tolkes som et politisk signal om at man ikke ønsker at yngre kvinner skal få barn i Norge.
 2. I tillegg fødes det nå for få barn i Norge til å opprettholde befolkningstallet.
 3. En slik innstilling er et paradoks siden fruktbarheten er høy og svangerskapskomplikasjonene få i denne aldersgruppen
 4. Dagens trygdeordninger ved fødsel er ikke tilpasset fruktbarhetens biologi, men arbeidslinjen.
 5. Hva skal til for at flere kvinner vil føde barn mens de er i 20-årene? Det ville gi mange fordeler. Det ville for eksempel være en fordel at flere fikk sine barn i studietiden eller i andre perioder av livet uten lønnsarbeid i stedet for at skoler, sykehus og andre arbeidsplasser preges av stadige foreldrepermisjoner.

Poengskår:

Punkt 1: «Kan tolkes?» La meg gjette. Her kommer en strøm av påfølgende argumenter for å bygge opp under et premiss som vel egentlig er Anne Eskild sin konklusjon og kjepphest.
0 poeng

Punkt 2: Viktig saksopplysning
1 poeng

Punkt 3: Dette er ikke per definisjon et paradoks. Fruktbarhet gjør barn til en mulighet for mange. Ikke nødvendig valg.
0 poeng

Punkt 4: Godt argument. Hva skal vi med permisjonsordninger når vi ikke lenger har eggløsning?
1 poeng

Punkt 6: Kvinner kan flagge med master ved 24 år. Da har man 11 år med full jobb og full eggløsning. Ikke nødvendig å skyte seg selv i foten. Det skal være mulig å kombinere jobb og barn.
0 poeng


Anne Bitsch
«Når biologi blir skjebne«

Publisert: 15.07.09 kl. 23:11. Aftenposten

 1. Hvordan unge kvinner uten plan om barn blir møtt i sine omgivelser.
 2. Wenche Gerhardsens artikkel «Unge norske kvinner prioriterer ikke barn» trekkes fram som et eksempel på hvordan man invaderer kvinnekroppen med biologiske pekefingre. Naturens plan: Få barn, mens du har en mor.
 3. Anne Eskilds kronikk: «Forebygger vi fødsler?» trekkes fram som referanse på ytringer som fremhever kvinners økende reservasjon for barnefødsler som skadelig for samfunnets grunnvoller.
 4. Opplysningen om at det ikke er en borgerplikt å føde og at de som insinuerer dette går litt utover sine fullmakter
 5. At alternativ livsdesign ikke kan sees på som en flukt fra samfunnsoppgaver
 6. Frustrasjon over at de to argumentene ovenfor ikke er innlysende for alle og enhver
 7. Simone de Beauvoirs bok Det annet kjønn trekkes fram
 8. At biologisme og familieideologi kamufleres som «velmenende» folkeopplysning.
 9. Spørmål om hvorfor ikke menn bombarderes med liknende budskap fra alle hold: Ifølge Statistisk Sentralbyrå (2008) er i underkant av tjue prosent barnløse i femtiårsalderen, mens det samme tallet for kvinner i førtifemårsalderen er tolv prosent. Tallet for menn har også økt langt mer enn for kvinner i perioden 1990–2007.jhk

Poengskår:

Punkt 1: Vår heltinne fremmer en stemme for dem som blir omtalt i slike determinerende vendninger.
1 poeng
Punkt 2: Referanser til hvordan media omtaler kvinner i 20-30 åra.
1 poeng
Punkt 3: Referanser til hvordan media omtaler kvinner i 20-30 åra (kontekst etablert, well done)
1 poeng til
Punkt 4: Å spisse motstander sine insinueringer er god skikk.
1 poeng
Punkt 5: Et ressonnement i feminismens ånd. Den treffer meg i magen. Ethos.
1 poeng
Punkt 4, 5, 6, 7: Til pass for motstanderne som uttaler seg om unge kvinners eksistensielle valg, helt tydelig uten å ha lest Simone de Beauvoirs bok ‘Det annet kjønn’. Fra punkt 3 til 7 følger en så sterk retorisk overlegenhet at jeg kaller det en stor straight.
20 poeng
8. En godt underbygget konklusjon.
1 poeng
9. Avslutter med et retorisk spørsmål som etterlater mer en stiff nipples.
1 poeng

Konklusjon: Velmenende moralistiske eksperter skårer tilsammen 4 poeng og 1 skitpoeng. Begge sveipet inn med et fengende refreng og et budskap vi elsker å si oss enige i: alt var bedre før. Fremtoningen var festlig, underholdende og til tider satt publikum vantro tilbake. Dette borger for interessante tanker og kanskje et nytt fokus man burde ta tak i. Caaaan you dig it???

Feministisk kvinnekongekanditat Anne Bitsch skårer hele 27 poeng! En enestående fremvisning av akademisk retorikk. I løpet av artikkelen er innfallsvinkelen legitimert, en autoritet hyllet og satt i sammenheng med samtidens unge kvinner er målet nådd. Klarsyn og analytisk styrke vises avslutningsvis ved å vise til at det logisk sett ville vært mer naturlig å rette fokus mot menn i samme alder, som er barnløse i mye større grad. Fiffig.


42-16509414


Anne Viken
«Feministisk vedheng«

Publisert: 06.08.09 kl. 10:26. Aftenposten

 1. Viken og hennes venstremoderate venner synes ikke feministene møter debatten i media på en god måte
 2. Feministene er vedheng ikke pådrivere
 3. Feministene har lav takhøyde – refererer til Prebens Z. Møller som ble møtt med forutsigbare korrigeringer, usaklig fordømming, personfokus og hersketeknikker.
 4. Anne Bitsch sin konklusjon på Sunde sitt sitat var paranoid
 5. Feminismen bør helle bryne seg på de demografiske utfordringene
 6. Feminismen er paranoid og skyggeredd fordi den demoniserer det som er ukomfortabelt
 7. Og mens de sitter på sin høye, om enn magre, hest, oversvømmes offentligheten av nye stemmer som tar ledelsen.
 8. Hvem skaper vår tids bilde av kjønn? Ikke feminister.
 9. Det handler ikke om å endre en ideologi, men om å fornye retorikken

Poengskår:

Punkt 1: Jeg henger meg opp i begrepet venstremoderat. Hvorfor har denne gruppen spesiell uttalelsesrett i denne sammenhengen? Er de kvinner i 20-30 åra? Er de barnløse? Er de feminister? Er de samfunnsøkonomer? Jobber de i helsevesenet? Hva slags konkret respons hadde de på Gerhardsens artikkel og Eskild sine formaninger. Ga de faen, kanskje?
0 poeng
Punkt 2: Påstand som virker svært vaklende dersom punkt 1,2,4,5, 6 og særlig 7 er argumentene.
Punkt 3: Argumentet underbygger ikke påstanden. Det vises heller ikke til konkrete eksempler hvor Møller urettmessig er blitt ekskludert fra det gode selskap.
0 poeng
Punkt 4: Påstanden henger i løse lufta. Hvorfor karakteriseres Bitsch sin påstand som paranoid? Hvorfor kan ikke Viken påvise sannhetsgehalten i Bitsch sitt ressonnement?
0 poeng
Punkt 5: Denne påstanden er lite gjennomtenkt. Det er faktisk ikke feministenes oppgave å løse demografiske utfordringer.
0 poeng

Punkt 6: Er dette et forsøk på pleonasme? Demonisering? Viken støtter seg på velkjente og uinformerte fordommer mot feminisme. Vil vel heller påstå at feminismen har tatt tak i mange ukomfortable ting. Det er vel der mye av hatet til feminismen kommer fra.
o poeng

Punkt 7: Hvilke nye stemmer?
1 skitpoeng for god teaser,
men det hadde vært fint å kunne lese seg opp.
Punkt 8: Nok en påstand som hverken forklares eller underbygges. Det finnes ikke ett bilde av kjønn. Feministene er bærere av flere kjønnede konseptualiseringer. Hva i hælvete er det du snakker om?
0 poeng

Punkt 9: Jeg undersøker i dette sekund om Viken er rette person til å komme med retorisk rådgiving.
1 poeng

Martine Aurdal
«Jeg blir også lei av å skrive om likelønn«

07.08.2009. Dagbladet

 1. Anne Viken skyggebokser mot en innbilt motstander, og slik selv blir garantisten for at feminister som meg må gjenta gamle argumenter til det kjedsommelige.
 2. Insinuerer at Anne Viken prøver å hype seg opp som innovativ, kul og moderne og at feminismen er et easy target med referanse til Vikens innlegg om Moods of Norway og markedsføring av Sogn- og Fjordane.
 3. Vikens angrep på feminister generelt og Bitsch spesielt er meningsløst. Alle blir lei av å måtte gjenta seg, men når fageksperter legger moralske føringer for folk er det rett og rimelig å ta til motmæle.
 4. Likestillingspolitisk nytenkning er ikke å sørge for nye metadebatter om feminisme, eller starte de gamle debattene på nytt.
 5. Det å ta steget videre er å diskutere hvordan vi skal løse problemene med barnepass, lønnsforskjeller og seksuell trakassering.

Poengskår:

Punkt 1: Viser en pondus. Allerede her slår Aurdal Viken i hennes eget spill. Formuleringen er en killer som ansvarliggjør Viken selv for det hun angivelig vil ha til livs.
1 poeng og 1 skitpoeng
Punkt 2: Argumentet får litt vel stor plass. Men om Anne Viken breier seg ut over et felt alle elsker og hate og høster heder og ære for det, så er hun altså avslørt. Det var en sjanse å ta, men tvilen kommer tilgode:
1 poeng
Punkt 3: Yatzy
50 poeng
Punkt 4: Påstand uten gode argumenter. Metadebatter kan være nyttige og har skapt fornying innen feminismen før. Det sammen med gjentakende debatter.
o poeng
Punkt 5: Tja blandt annet.

Anne Bitsch
«Substansløs feminisme«

Publisert: 07.08.09. Aftenposten

 1. Vikens påstand om at Bitsch benytter seg av patriarkteoretiske verktøy hvor premisset er at kvinner er underlagt en generell undertrykking menn som enkeltpersoner står for er feil. Dette underbygges med Bitsch sin definisjon av eget prosjekt:
 2. å bekjempe de kjønnsstrukturene som slår uheldig ut for både menn og kvinner, og skaper ufrihet i den enkeltes liv.
 3. Spørsmål: Kanskje har ikke feminister vært gode nok til å synliggjøre at likestilling er noe som også gavner menn og må inkludere deres interesser?
 4. Viken har ikke villet diskutere substans – bare form. Underbygges med referanse til Vikens innlegg.
 5. Om bare retorikken endrer seg, og ikke innholdet, vil nok ikke likestillingsarbeidet utvikle seg noe særlig.
 6. Kritiserer Viken for å ikke foreslå områder for utforsking ettersom hun etterspør nytenking
 7. I dag er kjernefamilien den primære arenaen for utforming av likestillingspolitikk. Kanskje har vi mistet kampen for enkeltindividets frihet av syne midt oppe i kampen for statlige velferdsordninger?

Poengskår:

Punkt 1: holder posisjonen og gjentar kjent sak selv om motparten har forsøkt å gjøre argumentet overflødig. Tilsynelatende en gjentakelse. Men ikke dumt i en debatt hvor motparten forsøker å vri ditt standpunkt.
1 poeng
Punkt 2: Hvem kan argumentere mot dette prosjektet?
1 poeng
Punkt 3: Bare et genuint spørsmål er bedre enn et retorisk spørsmål.
1 poeng
Punkt 4: Et sentralt ankepunkt, med konkret sitat og referanse.
1 poeng
Punkt 5: Retorikk er ikke teori, kun en fremstilling. Ny retorikk har kanskje potensialet til å rekruttere nye uttøvere til feminismen. Men det blir en litt søkt sammenstilling. Poenget til Bitsch akseptert.
1 poeng
6. Yes. Viken. Ballen er nå, som du skriver i bloggen din, offisielt hos deg. Liten strike.
15 poeng
7. Kjærnefamilien.   Lekende lett. At rettigheter fortsatt tildeles kjernefamilien og ikke på individnivå burde være et klart tema som fortjener vår oppmerksomhet.
1 poeng

Konklusjon: Angrepet fra feministenes utfordrer var full av fart, mot og god kampånd. Det manglet ikke på hard skyts og man kunne frykte at et såpass spredt angrep ville nøytralisere feministene for alltid. I tillegg sådde det tvil hos feministene til hvor mange venstremoderate venner forfatteren kunne vise til, samt hvem de nye stjerneskuddene på den teoretiske slagmarken kunne være. Kunne det være en av deres egne? 1 poeng og 1 skitpoeng.

I runde 2 får Anne Bitsch uventet støtte. Prominente Martine Aurdal suser inn i en aggressiv long fist stil. Det får alle til å gispe, for dette er en stil feministene sparer til spesielle anledninger. Når røyken har lagt seg står Bitsch sitt tilsvar tydelig fram i full stillhet med budskap om forsoning, joint adventure og sindige poenger. Utholdenhet, dere. Der det kunne ha stått: ‘Ikke kast bort tiden min’, settes istedet to spørsmål fram som klart og tydelig er feministenes anliggende, hvis legitimitet vanskelig kan latterliggjøres. 73 poeng og 1 skitpoeng.

 1. Mitt feministiske prosjekt handler om å bekjempe de kjønnsstrukturene som slår uheldig ut for både menn og kvinner, og skaper ufrihet i den enkeltes liv. Kanskje har ikke feminister vært gode nok til å synliggjøre at likestilling er noe som også gavner menn og må inkludere deres interesser?
 2. I dag er kjernefamilien den primære arenaen for utforming av likestillingspolitikk. Kanskje har vi mistet kampen for enkeltindividets frihet av syne midt oppe i kampen for statlige velferdsordninger?

ps. sidekonklusjon: hver feminist – hver sin retorikk.

Debattens vinner og ukas kvinnekonge er: Anne Bitsch!

anne bitsch

Reklamer

35 kommentarer om “Dagens kvinnekonge: Anne Bitsch

 1. Så godt har jeg ikke ledd på lenge. Takker!

  Liker sidekonklusjonen «hver sin feminist, hver sin retorikk» og vil gjerne få tilføye: «Hver sin feminist, hver sitt prosjekt. Det er helt ok å være politisk uenig og å være interessert i forskjellige ting.»

  Hvor banalt det enn høres ut.

 2. …men du glemte imidlertid en mellomrunde, nemlig Anne Eskilds motsvar til min kronikk som ligger her: http://www.aftenposten.no/meninger/article3183037.ece hvor hun runder av med å si at menn ikke må spise seg inn på kvinnens hellige morsdomene, samt mitt motsvar som ligger her: http://annebitsch.com/2009/07/27/reaksjon%C3%A6r-feminisme/ hvor jeg tar til orde mot livmorfeminisme, og hevder at menn må likestilles som omsorgsgivere. Det siste tror jeg muligens er blant de siste likestillingspolitiske skansene hvor det må tas et seriøst oppgjør. Man trenger ikke en gang være feminist for å se det.

 3. Godt å høre, en latter forlenger livet. Gratulerer forresten : D

  Jeg kom på svaret til Eskild da jeg hadde lagt meg og tenke daium, at det går an. Jeg har, however, allerede klippet litt fra innlegget. Her kan temperaturen bli varm : ) Jeg er jo noe så sjeldent som en vulgærfeminist som ikke har forkastet livmorfeminismen.

 4. WOW! For en knock-out!! Så utrolig bra.

  (Bare litt skuffet over at Vikens bloggposter ikke fikk være med. Der er det kaskader av skyggeboksing å kose seg med.)

  Hjorthen: aner vi en medalje utenom sesong her?

  1. Takker Fjordfitte!

   Har tittet litt i kommentarfeltet og der forvinner all struktur fort. En utfordring jeg får ha til gode 🙂

   hvadamedalje, forresten? medalje… En kvinnekonge uten medalje er som en b-girl uten shell-toe….

 5. «En kvinnekonge uten medalje er som en b-girl uten shell-toe….»

  hahaha overlegen sammenligning!

  og dritbra oppsummering! 🙂

 6. Muhææææhææææ. OMG!! Fantastastisk bra. Bøyer meg i støvet. Og jeg som ble så sliten fordi jeg ikke orket gå inn i dette. Hurra for at noen orker. Kvinnekonge som yberprestinne nå. Men det er jo det du er her.

  Nå er iallfall denne debatten ferdig og oppsummert. Takk for det.

 7. Strålende gjennomgang. Det meste er sagt, måtte bare kommentere dette ene punktet:

  «Gratis p-piller til kvinner under 25 år kan tolkes som et politisk signal om at man ikke ønsker at yngre kvinner skal få barn i Norge.»

  Jeg er sunnmøring, av typen som forspiser meg på gratis mat fordi det er gratis. Om noen skulle ønske å bli gravid men la være fordi p-pillene er gratis så hadde det vært meg. Og nei, jeg hadde ikke tenkt tanken en gang. Den ble virkelig for dum!

 8. «Hva i hælvete er det du snakker om?» Hahahahaha! Takker for at du tok tak, oppsummerte og konkluderte på ypperlig vis. Dette var bare helt utrolig deilig og befriende å lese. Ære være deg og Bitsch!

 9. Ja ahem. Dette er jo ikke en kommentar som ofte dukker opp i en kaldblodig og objektiv analyse som denne. Men når den først gjør det, så mener den business.

  Ære være til deg også. Takker for utblinking og kommentar 🙂

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s