Catherine D. DeAngelis

deangelis2
Cathys første nattverd

Jeg kan tenke meg Harris ruslet systematisk og rolig rundt i Munchmuseet med akkurat passe avmålt tid ved de fleste kunstverk. Det ville være merkelig, likevel, om han ikke brukte litt ekstra tid i rommet sammen med lille syke Sofie.

Men den lille jenta til venstre her, hva gjorde hun? Hun har fått noen år til på baken siden dette bildet ble tatt. Men har hun fortsatt glimtet i øyet og det litt rampete smilet? Dette er nemlig konen til Harris.

Jeg kan ikke se for meg at han og konen gikk arm i arm. For konen og mannen er ganske ulike i valg av virkemidler og verktøy når det kommer til romlighet. For mens han undersøker og henter fram sammenhenger som er vanskelig tilgjengelig, er hun i kraft av sin historie, sin tittel, sin karriere, sitt utgangspunkt, sin prosess – en som setter sluttstrek og en som klubber i bordet. Hun er en som ser udyret i øyene og som sier:

«Dette fikser jeg! Ikke i tråd med dine interesser, sier du? Tre japanske ord: So Sue Me!»

Du innser vel at jeg har rett ved å kaste et blikk på bildet av lille Catherine D. DeAngelis? Hengivenheten og fromheten er jo tydelig et tema som skal kommuniseres i bildet over, men jeg klarer ikke la være å se en målrettet liten jente med hjertet i hånden:

«Her er jeg! Hvor skal jeg begynne?»

Les mer «Catherine D. DeAngelis»

HPV vaksinen – forskning med unge friske jenter?

Regjeringen har besluttet å innføre HPV-vaksinen til jenter i 7. klasse fra og med neste skoleår:

Vaksinen er en effektiv forebyggingsstrategi mot livmorhalskreft. Vi har et bredt kunnskapsgrunnlag som viser dette. En rekke land har allerede startet å vaksinere, eller vedtatt å innføre vaksine mot livmorhalskreft i sine vaksinasjonsprogrammer, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding.

Bedre Puls, NRK

JA, problemet Bjarne Håkon Hanssen, er at vaksinen ikke er testet på 12 år gamle jenter før. Vi har ører, kjære minister. Vi hører at det finnes andre tryggere alternativer. Dessuten har vi forstått at jenter i denne sammenhengen er faktiske forsøkspersoner. Denne prosedyren er ikke engang  godkjent i statene. Der tør man ikke markedsføre denne vaksinen før de kan vise til trygg praksis fra vårt gjennomdokumenterte sosialdemokratiske samfunn. Fordi i gjennomkapitalistiske  statene, der er det domstolene som feller AS’ene.  Også de farmasøytiske. Der kan domstolene slå AS’ene konkurs. Har det noensinne skjedd i nisseland? Nei, vi skal heller være feltarbeidets sandkasse?

Vi kvinnekonger har besluttet at du, minister, skal legge pengene i screening istedet, inntil du kan fylle den rollen du skal ha: Å sørge for at grundig og uavhengig forskning ligger til grunn for våre vaksiner. Siden du representerer via din regjering, et styresett som ikke forfekter et system som fremmer skjebnesvangre vaksiner ut i fra kommersielle krefter som kan tjene penger i kraft av enda ikke å være felt ved dom.

Kjempebusiness

Selv redaktøren av Tidsskrift for den norske legeforening, Charlotte Haug, er kritisk til vaksinen:
– Det er lett å forstå at produsenten av Gardasil presser på for å få vaksinen markedsført og fortrinnsvis anbefalt som en del av et mer eller mindre obligatorisk (og dermed tredjepartsfinansiert) del av et vaksineprogram.
Med en pris på 360 dollar i USA og en endosepris på kr 1259,40 i Norge (det må gis tre doser ved null, en og seks måneder), trenger man ingen avansert kalkulator for å regne ut den økonomiske gevinsten for firmaet hvis vaksinen skal gis til alle 12-åringer og tilbys til kvinner opp til 26 års alder. Helsegevinsten er foreløpig ikke like åpenbar. To store studier nylig publisert i New England Journal of Medicine viste f.eks. at effekten, selv på surrogatmarkørene, ikke var fullt så overbevisende som tidligere antatt, skriver Haug i sin siste lederartikkel.

Dagbladet, torsdag 24.05.2007

Se Charlotte Haug, Tidsskriftet, head to head, mot Bjarne Håkon Hanssen om HPVvaksinen på Bedre Puls, NRK.